top of page

Er MOET gereserveerd worden voor de fitness en de Milon Cirkel. Dit kan doormiddel van uw account in ons reserveringssysteem, Heeft u van te voren niet gereserveerd, dan is er kans dat wanneer er geen plek meer is, u niet kunt komen sporten. 

We gebruiken WEL het reserveringssysteem voor alle groepslessen zoals gebruikelijk was voor de coronatijd. Dit doen we om te zien of er genoeg animo is voor een les (minimaal 3 personen), zijn er niet genoeg aanmeldingen dan gaat de les niet door. Dan hoeft er niet onnodig een instructeur/instructrice aanwezig te zijn. Wegens de vakantieperiode zullen er lessen vervallen, staan deze lessen niet in het reserveringssysteem, dan gaat deze les niet door. Dit kan via http://nieuwkoop.baanreserveren.nl.

bottom of page